Vi må kunne stole på brannalarmen

Hvor mange ganger har du hørt uling av brannalarm og tenkt "Det er sikkert bare falsk alarm"? Dette vil ikke Trøndelag brann- og redningstjeneste akseptere.

Vi er daglig ute på veien og rykker ut til alarmer. Vi tar mye plass i trafikken, og bruker mye tid og ressurser på håndtering av ulike hendelser. Men mange av hendelsene viser seg å være unødige utrykninger. Utrykningene skjer både til private boliger, institusjoner og industribygg. Hver eneste alarm kan være en potensiell brann og vi tar alle på alvor.

Unødige alarmer fører til at brukere av bygningen mister respekt for brannalarmen. En dag kan det gå veldig galt. En dag vi er ute på en unødig alarm, kan det gå utover noen som har behov for hjelp. Det i seg selv bør være et godt argument for at du som eier et alarmanlegg sørger for at det virker som det skal.

Om du vil vite hva du skal gjøre, kan du lese mer her (klikk på bildet)

Brosjyre

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn