Camping i sommer?

Følg våre tips for en tryggere ferie.

Campingferie er hyggelig og sosialt, men dersom det er for kort avstand til nabovogna, kan dette føre til rask brannutvikling. Campingvogner og telt er ofte produsert i lettantennelige materialer. Oppbevaring og bruk av gass og brannfarlige væsker, kombinert med bruk av åpen ild, gjør at sannsynligheten for en storbrann øker. Heldigvis er det mye du kan gjøre for egen og andres sikkerhet. 

 - Har du røykvarsler som virker? Da blir du varslet tidlig om uhellet er ute. 

- Har du slukkeutstyr som virker? Det er påbudt med slukkeapparat i campingvogner og i bobiler, dette bør stå lett tilgjengelig. Invester gjerne i et brannteppe også.

- Hvor står grillen? Sett den ut, og ikke for nært campingvogn eller telt. Vi anbefaler ikke bruk av grill og gassapparater inne i telt eller fortelt. 

- Har du gassdetektor? Dette er ikke påkrevd, men er en billig og god investering i egen sikkerhet.

- Har du god avstand til naboen? Det bør være fire meter mellom campingenhetene, minimum tre, slik at en eventuell brann sprer seg saktere.

- Har du sjekket propanapparatet? Pass på at slanger og rør er tette. Utfør jevnlig kontroll og vedlikehold. Lekkasje kan føre til kvelningsfare i dårlig ventilerte rom, og ved antenning kan det oppstå en eksplosjonsartet brann.

Vi ønsker dere en trygg og fin campingferie! God tur!

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn