• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Plate foran ovn/beskyttelse av gulv

Plate foran ovn (lukket ildsted)

Ildsted uten dokumentasjon må ikke ha mindre avstand til gulv enn vist i figur 4, gulv av brennbart materiale må foran og under ildsted dekkes med plate av ubrennbart materiale (ubrennbart materiale som definert i NS 3919 og prøvd etter ISO 1182). Platen må stikke 300 mm frem foran innlegg

Dersom det er andre avstandskrav til enkelte ildsted, skal dette framgå av monteringsanvisningen for ildstedet.

Kravene er minimumsavstand.

Beskyttelse av gulv foran åpen peis

Hvis gulvet foran peis er av brennbart materiale, skal det være kledd med stålplate eller annet egnet og ubrennbart materiale. Platen skal dekke gulvet til minst 300 mm fra peisbunnens forkant og minst 800 mm fra ildrommets hjørne eller kant.

Der peisbunnen er ført minst 300 mm fram foran peishetten, og avstanden fra peisbunnens forkant til ildrommets indre hjørne eller kant er minst 800 mm, kan plate på gulvet sløyfes.

Når peisbunnen er høyere enn 470 mm, skal gulvplatens framspring forlenges med samme mål som høydeøkningen. F. eks.: Dersom peisbunnhøyden er 900 mm, vil kravet til plate være 900 mm - 470 mm + 300 mm = 730 mm.

Peiser bør alltid være utstyrt med gnistfanger.

Reglene er hentet fra Byggdetaljblad 552.135.

Aktuelle tema

 • Søknadsskjema
 • Forskrifter og veiledninger
 • Nyttige lenker
 • Nyttig informasjon fra TBRT

Kurs

kurs-TBRT -7

Alarmtilknytning

alarmtilknytting MG 9029

Barn og unge

barn-og-unge

Bålbrenning

kaffebal 106098665

Trygg hjemme

eldre

Fyrverkeri

fyrverkeri

Fyringsanlegg

fyringsanlegg 9000574

Jobb i TBRT

jobbe-i-tbrt MG 9273

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn