Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Aktiviteter

Trening Pensjonist


 

                         

 

TRENINGER:  ALL TRENING OPPHØRER (på ubestemt tid) GRUNNET SMITTEFARE

 Mandager trener vi på Sandmoen brannstasjon kl 10:00 - 12:00

 Torsdager trener vi på Hovedstasjonen, Sluppen kl 10:00 - 12:00

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn