Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Aktuelle saker

Godt nytt år 2021

 

Hei alle medlemmer i Pensjonistforeningen og Godt nytt År.

Det er fortsatt ikke mulig for oss å bruke brannstasjonene og det betyr desverre at det ikke er mulig å avholde medlemsmøter og vi kan heller ikke møtes for trening på mandager og torsdager.
Det skulle også vært gjennomført årsmøte, men det får vi bare sette på vent til smitten forsvinner.
Ellers er det vel ikke så mye annet å melde enn at vi i styret ønsker alle sammen lykke til i dugnaden mot den usynlige felles fienden/corona.

PS. Vi vil gratulere våre mannskaper i USAR-teamet (Urban Search and Rescue) for god innsats etter å ha vært med i søket etter savnede i kvikkleireraset/katastrofen i Gjerdrum.

Hilsen styret

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn