Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Årsmelding 2019

Årsmelding for 2019

                                    Brannvesenets Pensjonistforening Trondheimsregionen

Brannvesenets Pensjonistforening Trondheimsregionen har som formål å være et naturlig samlingspunkt for brannvesenets pensjonister. Foreningen skal ivareta medlemmenes yrkesmessige, sosiale og kulturelle interesser bl.a. ved å arrangere temamøter og reiser. Foreningen har Trøndelag brann- og redningstjeneste som hovedsamarbeidspartner og skal også ha kontakt med kommuner og private organisasjoner som er av betydning for brannvesenet.

Styret har bestått av

Leder                Roy Hveding

Nestleder          Gunnar Johnsen

Kasserer           Odd Moen

Styremedlem     Svein Evensen

Varamedlem      Bjørn Hellan

Styremøter:       Det er i løpet av 2019 avholdt 11 styremøter.

Medlemsmøter:  Det er avholdt 11 medlemsmøter i 2019 med varierende innhold.

Medlemmer:      Det er pr 31.12. 2019, 74 betalende medlemmer.

Reiser/turer:     

Dagstur til Radiomuseet i Selbu.

Omvisning på gamle Hovedbrannstasjonen i Kongens gate.

Omvisning på Avinor på Værnes flyplass

Kanaltur i Trondheim med  Nidelven og besøk og en matbit på Munkholmen.

Temaer på medlemsmøtenehar vært:

Elektriske biler - Alzheimer - Gamle brannbiler i Trondheim - Brannsjefen orienterer om aktuelle ting

Julelunch på Hovedbrannstasjonen - Årsmøte - Diverse orientering fra styret og Lysbilder fra fotosafarer

Terje Gran.

Økonomisk status: Som regnskapet viser har foreningen stabil økonomi. TBRT gir oss kr 3000.- i

støtte til innkjøp av kaffebrød til våre møter, noe vi sette stor pris på.

Bankforbindelse: Vår bankforbindelse er Personellservice Trøndelag

Aktiviterer: Trening på Sandmoen brannstasjon på mandager med mimring og kaffe.

Deltakelse i råd og utvalg: Roy Hveding har følgende deltakelse, Styret i Brannkorpsforeningen som

pensjonisttillitsvalgt - Styremedlem i Regionstyret Fagforbundet Trøndelag - Leder av Pensjonistutvalget i

Fagforbundet Trøndelag - Deltakelse i tariffmøte - Deltakelse og leder for 4 komferanser for pensjonist-

tilitsvalgte.

Hjemmeside: All informasjon til medlemmene legges ut på hjemmesiden til TBRT og styret ber alle om å bruke denne.

Medlemskontingent: Kontingent er kr 300.- og faktura sendes ut i januar/februar. Husk å merk innbetalingen med navnet ditt slik at kasserer får registrert at du har betalt.

 

Roy Hveding                                     Gunnar Johnsen                        Odd Moen

Svein Evensen                                  Bjørn Hellan                                                                                                   

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn