Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Innkalling til ordinært årsmøte

Artikkelindeks

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

BRANNVESENETS PENSJONISTFORENING TRONDHEIMSREGIONEN.

TID: Torsdag 13.februar 2020,  kl 11.00

STED: Hovedbrannstasjon Sluppen

DAGSORDEN:

- Valg av møteleder

- Valg av sekretær

- Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

- Godkjenning av innkalling

- Godkjenning av årsmelding

- Godkjenning av regnskap

- Innkomne forslag

- Valg:

Forslag til årsmøtet må være innlevert til styret senest 5. februar 2020

styret

 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn