Brannvern

Henvendelse og mål:

  • Få belyst alle behov dere måtte ha, samt bidra til å hjelpe dere til å ha en god dokumentert Brannvern-HMS, som avtalt.
  • Identifisere andre behov i forhold til HMS som vi kan bidra med.
  • Gi de ansatte den opplæring som forventes formelt og reelt.

Gjennomføring:

  • Gjøre de ansatte bevisst på farer og muligheter ved utvikling av brann.
  • Motivere og instruere de ansatte om brannforebygging.
  • Informere om varsling og imøtekommelse, samt håndtering av brannvesen.
  • Holde leksjon om effektiv evakuering.
  • Praktisk slukkeøvelse.

Vi kan tilby:

  • Instruktører som har lang og sammensatt erfaring fra brannvesenet.
  • Unik forståelse i forhold til reelle håndtering.
  • Dokumentasjon fra en respektert aktør innenfor brannvern og brannhåndtering.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn