Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Medlemskontigent

Medlemskontigent er satt til kr 300.-     

Avgift skal betales/betalingsfrist      15. februar 2020

 

Det vil bli sendt ut faktura i januar med forfall 15. februar.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn