Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Møtedatoer, 1.halvår 2020

 

 Torsdag 16.Januar kl 11.00 - MidtNorge 110-sentral - Tema Gamle Trondheim v/Harald Karlsen

 Torsdag 13.Februar kl 11.00 - Sluppen Hovedbrannstasjon - Årsmøte(se innkalling til ordinært årsmøte)  

 Torsdag 19.Mars kl 11.00 - Midt Norge 110-Sentral AVLYST GRUNNET SMITTEFARE

 Tema: Fremtidsfullmakt, Arv og Testamente ved advokat Anne Marie Berg

 

Torsdag 16.April kl 11.00 - Sentrum Brannstasjon (Brennbar) info kommer

 

 Torsdag 14.Mai kl 11.00 - Sluppen Hovedbrannstasjon info kommer

 

 

 

 

 

Følg med under " Aktiviteter " for mer info.

 

           

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn