Bålforbud

Mellom 15. april og 15.september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og annen utmark – men ingen regel uten unntak.

Les mer..

Aspirant/brannkonstabel i TBRT

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) har lyst ut stillinger som aspirant/brannkonstabel i beredskapsavdelingen i Trondheim. Aspiranten vil følge et utdanningsløp og etter endt grunnkurs går aspirantene over til stilling som brannkonstabel.

Les mer..

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn