Rom til leie i kjempekoselig og billig kollektiv

Festing, røyking og nattmatlaging gjør at sannsynligheten for brann øker.

Før du sjekker gangavstanden til byen og hastigheten på internettet, sjekk at hybelen har røykvarsler som høres i alle rom, at slokkeutstyr er lett tilgjengelig og at det finnes to alternative rømningsveier. 

Mange studenter leier rom som rett og slett ikke er egnet som bolig. Er du usikker på om hybelen din er trygg? Ta kontakt med oss!

Ring oss på 72547600 eller send en melding via branntips.no.

studenter 2019

 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn