Tid for høstrengjøring

Et rent ildsted gir bedre varme og mindre helseplager.

Selv om god og riktig trekk er de viktigste komponentene for å fyre riktig, kan man få et stort effekttap hvis det er mye sot inne i ildstedet. Man får altså større effekt av veden ved å rengjøre ildstedet. I tillegg vil det også føre til mindre utslipp til nærmiljøet. 

 Tips for riktig fyring:

 • Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning.
 • Bruk tørr ved. Er veden rå brukes store deler av varmen til å fordampe fuktigheten.
 • Plasser veden liggende. Da utnytter du den bedre.
 • Legg vedkubber nederst og opptenningsved eller -briketter øverst.
 • Tenn opp fra toppen.
 • Ha god trekk. Kjøkkenvifte, åpne vinduer og ventilasjonsanlegg kan redusere trekken i pipa.
 • La veden brenne helt til det kun er glør igjen før du legger inn ny ved.
 • Unngå at veden ligger og ulmer, da dette kan føre til beksot, som igjen kan føre til pipebrann.
 • Plast, søppel og impregnert materiale skal aldri inn i ildstedet.
 • Se etter utettheter og sprekkdannelser på ildsted, røykrør, sotluker og feiedører. Utettheter gir falsk trekk som kan gi røykutslag og beksot i skorsteinen. 

Tips for rengjøring:

 • Bruk en tørr børste til å fjerne sot.
 • Bruk avispapir eller tørkepapir dyppet i litt vann og sot for å rengjøre glasset.
 • Husk egnet verneutstyr! Sot er helseskadelig. 

Har du problemer med fyringsanlegget ditt kan du be om en befaring. Det samme gjelder hvis du trenger hjelp til å rengjøre ovnen. Vi har fagfolk som utfører slike tjenester mot et gebyr. Tjenestene kan bestilles på telefon 41667000.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn