Utsetter tilsyn

For å begrense risikoen for spredning av koronavirus utsetter vi innendørs tilsyn av fyringsanlegg en tid fremover.

Feierne møter flere hundre innbyggere i hjemmene sine ukentlig når de har tilsyn av fyringsanlegg, røykvarslere og slokkeutstyr. Disse tilsynene er normalt lagt til vinterhalvåret, men på grunn av smittefare flytter vi om på oppgavene i årsplanen, slik at vi nå kun utfører utvendig feiing. Vi går ikke inn for å ta ut sot, og ber om at huseier selv tar ut soten. Vi vil varsle innvendig tilsyn når situasjonen er avklart. 

Beredskapsavdelingen vil selvfølgelig respondere som normalt ved nødanrop. 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn