Bor du i en brannfelle?

Mange studenter leier boliger som ikke oppfyller kravene til god brannsikkerhet. Gå gjennom sjekklisten vår for å se om hybelen din er trygg å bo i.

Brannsikkerhet er kanskje ikke det første man tenker på når man skal velge hybel i en ny by. Et presset boligmarked og dårlig tid kan gjøre at man flytter inn i en brannfelle. Alle har rett til trygge og gode boligforhold. Det er utleiers ansvar å sørge for at boligen som leies ut oppfyller kravene til brannsikkerhet.

RØYKVARSLERE
Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje, og den skal kunne høres i alle rom. Vi anbefaler seriekoblede røykvarslere for raskest mulig varsling i hele bygget. Det er huseiers ansvar at det er røykvarslere i boligen, men det er du som leier som må passe på at de fungerer. Test røykvarslerne før du flytter inn, og skift batteri minst en gang i året.
Dersom boligen er koblet til en brannsentral, sjekk at den står i normal drift.

TO RØMNINGSVEIER
Hybelen skal ha lett tilgang til to uavhengige rømningsveier, hvor vindu kan være en av dem. Vinduet skal være stort nok til at du kommer deg ut om noe skjer. Dette er spesielt viktig i boenheter på loft eller i kjeller. Kjeller- og loftsleiligheter er ikke nødvendigvis godkjent som bolig selv om de er innredet som det. Er det over fem meter fra vinduet og ned til bakkeplan må det være en etablert rømningsvei (som brannstige) fra vindu eller balkong.
Alle rømningsveier skal være ryddige. Rømningsveier må aldri brukes til oppbevaring. Elektronikk som kjøleskap, frysere, tørketrommel osv. skal aldri lagres og brukes i trappeløp.

SLOKKEUTSTYR
Alle boliger skal ha slokkeutstyr lett tilgjengelig. Sjekk at brannslokkingsapparatets trykkmåler peker mot grønt.

Vi vet at det finnes utleieboliger på markedet som rett og slett ikke er egnet som bolig. Er du usikker på om hybelen din er trygg? Ta kontakt med oss på telefon 72547600 eller send en melding via branntips.no.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn