Skogbrann- helikopter på Værnes

Det er økt fare for skog-, lyng- og krattbranner i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. DSB setter derfor ett helikopter og lederstøtte i beredskap gjennom helgen.

På grunn av at det er tørt i skog og mark, grunnet lite nedbør, er det viktig å være aktsom ved bruk av åpen ild utendørs. Vårt råd er at du avstår fra dette i nærmeste framtid.

I Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene har det kommet lite nedbør, og det er stort sett meldt oppholdsvær også i dagene som kommer. Rådende værsituasjon har ført til at det er fare for skog-, lyng- og krattbranner mange steder langs kysten i de nevnte fylkene.

Det har også vært tilløp til branner i utmark den siste tiden. DSB setter derfor ett helikopter og lederstøtte i beredskap fra fredag 21. november til søndag 23. november.

- Vi har beredskap gjennom helgen fordi oppholdsværet ser ut til å fortsette også noen dager fremover, og brannfaren er som følge av mangel på nedbør av betydning stor mange steder, sier avdelingsleder Hans Kr. Madsen i DSB.

Skogbrannhelikopteret står i beredskap på Værnes for å kunne bistå brann- og redningsvesen om det skulle bryte ut brann i skog, lyng eller kratt i helgen. Det er for de samme dager etablert en lederstøtte, og denne ivaretas av brannbefal fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Helikopteret er utstyrt med bøtte med kapasitet på 3 tonn i hvert dropp. Det er brannsjefen som i samarbeid med regional 110-sentral vurderer behov for bistand fra skogbrannhelikopter, og prosedyrene for rekvirering er de samme som under den ordinære skogbrannsesongen.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn