Den fjerde i rekka er på plass

Et langvarig prosjekt er i mål. Det har kostet, men det smaker. I Trondheim åpnet den fjerde og siste av de nye brannstasjonene.


-Nå er prosjektet i mål. Og er det noe vi i Trøndelag brann- og redningstjeneste kan, så er det å åpne brannstasjoner, sier Torbjørn Mæhlumsveen litt spøkefullt.
Det som særpreger nye Sentrum stasjon, er nærheten til vannet. Mannskapet på sjøsprøyta kan rykke ut uten å ta turen om bilen, som de måtte inntil nylig.


Helheten på plass
Når det er sagt, det er den fjerde brannstasjonen. Det er ikke bare nok en brannstasjon, men fullføringen av en helhetlig tanke om å gi Trondheims innbyggere best mulig service. Siden byen har vokst, ble brannstasjonsstrukturen endret, og vi utvidet fra tre til fire stasjoner for å dekke byen best mulig.

Dette er en milepæl i opprustning av brannberedskapen i Trondheim og regionen. Åpningen av sentrum brannstasjon markerer avslutningen på et svært vellykket brannstasjonsprosjekt. Nå er den nye brannstasjonsstrukturen komplett. Forholdene er lagt svært godt til rette for at brann- og redningstjenesten, skal kunne utføre sin viktige oppgave i hele Trondheim. Og for så vidt for Klæbu, deler av Malvik og Melhus kommuner.
(Fra Trondheims ordfører Rita Otterviks åpningstale)


Mannskapene på nye Sentrum stasjon er der for å ta vare på sentrum, og spesielt kommer de raskere til ulykker i sjøen eller ved havna. Brannstasjonen har ei kai der redningsbåten "Anne Kathrine" og en lettbåt ligger. Nå slipper mannskapet å kjøre til kaia, slik situasjonen var på den gamle stasjonen. Utrykningstiden til sentrum i Trondheim er som før.
Den nye Sentrum brannstasjon er på 2423 kvadratmeter, og den er bygd for at ni personer kan være på vakt samtidig. Minimumsbemanning er på sju personer.

Fornyelsesprosess siden 2002
At Trondheim siden 2012 har fått fire nye brannstasjoner skyldes politikere som tok brannsikkerhet på alvor. Denne fornyelsesprosessen kom i gang som en følge av den store trehusbrannen på Nordre gate i desember 2002. En evaluering fra den gangen konkluderte med at daværende Trondheim brann og redningstjeneste var for dårlig på utstyrssiden, for dårlig på forebyggende arbeid, for få mannskaper på jobb og de/vi hadde dessuten ikke god nok ledelse.
Mye har skjedd siden 2002. I dag er Trøndelag brann- og redningstjeneste godt forspent med utstyr, og vi tar bemannings- og øvingssituasjonen på alvor. Dette har blitt mye lettere med etableringen av ny brannstasjonsstruktur, hvor det øves jevnt og trutt på brann- og redningstjenestens oppgaver. Vi arrangerer kurs på vegne av Norges brannskole, og sørger for at mannskapene er faglig oppdatert.


De fire nye stasjonene som er bygget, har i utgangspunktet samme arkitektoniske utrykk, men ulike farger. Fasadene er også et kunstprosjekt der kunstneren Edit Lundbrekke har samarbeidet med arkitekt. Det står stor respekt av den innsats som våre samarbeidsparter; arkitektene, rådgiverne, håndverkerne, lederne; alle involverte, har ytt i dette prosjektet.
Utførelsen av bygget vi nå står i, er delt i to totalentrepriser; Skanska Norge AS har alle bygg- og byggtekniske fag, Søbstad AS har grunn- og utomhusarbeider. Arkitekt for alle stasjonene har vært LINK arkitektur.

-Så vil jeg rette en stor takk til TRBT, samspillet med deres folk har vært viktig og dere har vært en svært nyttig og kompetent samarbeidspartner.
Takket være det gode samarbeidet med TBRT kan vi nå åpne enda en flunkende ny stasjon, den siste av i alt fire brannstasjoner hvor logistikken er eksemplarisk. Jeg mener vi kan si at våre mannskaper er blant de beste.                                                                                                                                                                

Ordfører Rita Ottervik

DSC 0083
DSC 0100DSC 0092DSC 0127DSC 0150DSC 0164DSC 0167

Bilde 1, 2 og 3: fasaden sett fra elvesiden

Bilde 4: Ordfører Rita Ottervik ankommer brannstasjonen i Sjøsprøyta "Anne Kathrine". Dekksgutt Bjørnis og maskinist Jon Westbye passer på.

Bilde 5: Ordfører Rita Ottervik foretar høytidelig åpning. Bjørnis assisterer.

Bilde 6 og 7: Fasaden m portene til vognhallen. Luftambulansen kom også på besøk.


                                                                                                                                                                                                                            

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn