Sone for fyrverkeriforbud i Råkvåg

Forbud mot oppskyting av fyrverkeri i nærheten av bryggerekka i Råkvåg.

 

I saksframlegget til Rissa kommune blir det vektlagt bryggerekkas store bevaringsverdi. Fra kommunens side er dette et bidrag til å bedre brannsikkerheten. Vedaket trer i kraft fra 1.12.2015, og er innenfor sonen som er avmerket på kartet. (Klikk på bildet for stor versjon)

Rakvag-fyrverkeri-forbudssone

Bakgrunn:

I Råkvåg finnes den største samlinga av sildebrygger utenfor byer i Norge, og bryggerekka har stor bevaringsverdi. I tillegg til bryggeeiernes ene brannforebyggende innsats kan Rissa kommune realisere strukturelle tiltak for å øke brannsikkerheten, deriblant vedta lokal forskrift om fyrverkeriforbud i området rundt bryggerekka. Det er opprettet god dialog mellom Rissa kommune, bryggeeierne, TBRT og Sør- Trøndelag fylkeskommune om dette temaet og arbeidet videre.

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn