Bjørnis med sjekkliste

Boligeier er ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan man gjøre mye selv for å redusere brannrisikoen. Se sjekklista

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn