Unngå lading om natta

Mange boligbranner skyldes elektriske feil eller feil bruk av elektrisk utstyr.

Det er utleier som har ansvar for det elektriske anlegget, men som leietaker er det ditt ansvar å melde fra hvis ikke alt er som det skal.

​Det er boligeier som har ansvaret for det elktriske anlegget, men som leietaker er det du som bruker boligen og som raskest vil oppdage om det oppstår problemer.

Det er ditt ansvar å melde fra til huseier hvis du har mistanke om at noe er galt, for eksempel hvis du opplever:

*At sikringer går ofte
*At du får elektrisk støt
*Lys som blinker eller flimrer
*Brune/svidde støpsler
*Svidd/brent lukt

Småfeil kan få store konsekvenser for deg; både helsemessig og økonomisk. Hvis du ser de små feilene hjemme, kan du også gjøre noe med dem!

En undersøkelse viser at studenter har en slapp holdning til brannsikkerhet. Mer enn hver tredje student lar være å teste om boligen de bor i har røykvarsler som fungerer. Nesten hver femte student (18,3 prosent) bor, ifølge pressemeldingen, i boliger uten slokkeutstyr eller uten å vite hvor det finnes. (kilde: Norsk Brannvernforening 9. mai 2014).

Bor du elsikkert?

​Se de små feilene og gjør noe med dem!

· Bruker du lyspærer med større effekt enn lampen er beregnet for?
· Tørker du klær på varmeovnen?
· Er skjøteledningen din et virvar av koblinger?

Det skal ikke mye til for å se disse brannfellene, og det er også lett å gjøre noe med det!

(Kilde: elsikkerhetsportalen.no) (bilde på forsiden: aftenposten.no)

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn