1. desember er røykvarslerens dag

Når sjekket du røykvarsleren sist? I anledning røykvarslerens dag, 1. desember, ønsker vi å minne om at varsleren trenger batteri, og at alt annet brannvernutstyr er i god stand.

 1. desember er røykvarslerens dag. Bruk dagen til å skifte batteri i røykvarslerne dine, og test at de fungerer.

Du skal ha minst én røykvarsler i hver etasje. Gjerne seriekoblet.

*Du må montere røykvarsleren i taket, minst en halv meter fra veggen.
*Test røykvarslerne ofte.
*Røykvarslere gir deg tidlig varsel om brann skulle oppstå.
*Ring alltid 110 hvis du oppdager brann eller røykutvikling!

Mange boligbranner oppstår om vinteren, og desember er den måneden vi er mest utsatt når det kommer til boligbranner og antall personer som omkommer i brann.

Alle boliger skal ha tilstrekkelig antall røykvarslere, alternativt et brannalarmanlegg. Har du en bolig over flere etasjer, skal det være minst én røykvarsler i hver etasje, og det må dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverrom. Det er boligeier som har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarsler. Røykvarsleren er den viktigste tingen vi har i hjemmet.

(Tegning av bildet: Studentavisa Under Dusken)

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn