Slokkespray; ikke ta alt for god fisk

Vi har at en rekke slokkesprayer på markedet blir solgt som alternative brannslokkere. Noen er bra, men ikke alle holder det de lover.

Etiketten på beholderne hevder ofte at disse små hendige produktene kan håndtere ethvert brannscenario, og man kan lett få inntrykk av at en slik slokkespray er tilnærmet jevngod med hensyn til ytelse som et tradisjonelt brannslokningsapparat. Vi ser helt klart at slokkesprayer kan ha sine fordeler, men det forutsetter at de faktisk fungerer som forventet, ellers vil de kun bidra til å gi forbrukere falsk trygghet.


Forbrukere flest har ikke grunnlag nok til å vurdere dette. Det hjelper heller ikke at det foreløpig ikke finnes noen norsk teststandard for slike produkter.
SP Fire Research har gjennomført noen tester på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, (dsb) Hva de mener, kan du lese her.

Testrapporten i sin helhet, kan du lese her.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn