Håper du får en god påske

Vet du at fra 2016 ble det påbudt å feie skorsteinen på hytta, på lik linje med bolighuset? Om du ikke har gjort det, anbefaler vi å ta kontakt med nærmeste feiertjeneste.

Samme krav i hytter som i boliger
Trøndelag brann- og redningstjeneste advarer eiere av hytter og fritidsboliger mot å slurve med brannsikkerheten. -Med påsken for døra vil vi minne om at det stilles samme krav til brannsikkerhetsutstyr i hytter og fritidshus som i ordinære boliger, sier Kjetil Monkvik i Trøndelag brann- og redningstjeneste.


I henhold til brannforskriftene skal alle hytter og fritidsboliger ha minst én røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Dette sikkerhetsutstyret har vært påbudt siden 1991, likevel vet vi at mange ikke har dette på plass. - Svært mange nordmenn utsetter seg for fare ved å bo i hytter og fritidshus uten røykvarslere og slokkeutstyr, og ofte med stor avstand til nærmeste brannvesen, sier Monkvik. Han oppfordrer alle eiere av hytter og fritidsboliger som mangler påbudt brannsikkerhetsutstyr, om å få dette på plass.


- Det nytter imidlertid ikke med røykvarsler, håndslokker eller husbrannslange dersom utstyret ikke vedlikeholdes. Røykvarslere bør testes hver gang man er på hytta, og batteri bør byttes minst en gang årlig, sier Monkvik. Videre må pulverapparater sjekkes med jevne mellomrom slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet. Om apparatet har passert 10 år, er det uansett på sin plass å ta en service på det, eller skaffe nytt.


Bruk av åpen flamme er årsaken til minst en tredjedel av alle hyttebranner. Dårlige kokeanlegg, feil fyring, samt feil og mangler ved skorsteiner/ ildsteder topper listen over brannårsaker. Gamle og provisoriske fyringsanlegg er ikke uvanlig i hytter, og mange får ikke skorsteinene feiet. Det ble for øvrig slått fast i lovs form, at feiing på hytta skal foregå på lik linje med boliger fra 01.01.2016.


Sjekkliste og nyttige tips
• Har du installert en eller flere røykvarslere? Sjekk at disse virker ved starten av hvert hytteopphold.
• Husk å skifte batteri i røykvarslere en gang i året. Kjøp batteri før du reiser.
• Har du håndslokkeapparat med pulver? Sjekk at nåla peker på grønt felt og at pulveret renner uanstrengt opp og ned. Skift ut gammelt utstyr.
• Sjekk med fagfolk at ovner og peiser er montert etter produsentens anvisninger.
• Sørg for regelmessig feiing av skorsteinen. Tidligere var ikke dette et krav. Det endret seg fra 2016. Ta kontakt med feieren i området om du ikke har fått varsel.
• Har du propananlegg, sjekk at det ikke er synlige sprekker i slanger, rør eller koblinger.
• Har bygningen innlagt strøm, sjekk at det elektriske anlegget og elektriske apparater er i god stand.
• Sjekk mobildekningen og husk nødnummeret til brannvesenet: 110

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn