Stor skogbrannfare

Kjære grillentusiaster.

Det er fortsatt stor skogbrannfare enkelte steder i Trøndelag, men fordi det har kommet noe nedbør kan du bruke grill dersom det åpenbart ikke kan føre til brann.

Kan jeg sette engangsgrill i gresset? Nei.

Kan jeg benytte bålplass i skogen? Nei. Ikke uten godkjenning fra brannsjefen.

Kan jeg grille i strandsonen? Tja, dersom det åpenbart ikke kan føre til brann.

Kan jeg grille hjemme på terrassen? Ja, men bruk sunn fornuft.

Da håper vi de innkjøpte pølsene ikke har gått ut på dato, og at dere ikke har mistet grillgleden helt selv om temperaturen har sunket. Husk at grillsjefen er ansvarlig for sikkerheten!

Vær obs på at lokale variasjoner kan forekomme. Innen Trondheim kommune har nedbørsmengden variert i de forskjellige bydelene.

Oppdal har fortsatt meget stor skogbrannfare, her er kun grilling på egen terrasse tillatt!

IMG 5045

 Fotograf: Sverre Hogstad, TBRT

Det nasjonale forbudet mot åpen ild i skog og annen utmark står ved lag, og gjelder frem til 15. september. Om du har planer om å brenne bål, er dette søknadspliktig. Søknad kan du fylle ut her.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn