Skogbrannfaren senket

Skogbrannfaren er senket, men varsomhet kreves fortsatt om du skal bruke åpen ild.

Fra 15.april til 15.september gjelder et generelt bålforbud i Norge. Det betyr at det ikke er tillatt å lage bål eller grille i nærheten av skog og annen utmark. Dersom du ønsker å benytte kulegrill, gassgrill, fellesgrill eller primus, må du være helt sikker på at grillingen åpenbart ikke kan føre til brann. Du er selv ansvarlig for sikkerheten! 

Oppdal har meget høy skogbrannfare, her er grilling kun tillatt på egen terrasse. 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn