Er du student?

Eller har du barn eller barnebarn som studerer i Trondheim?

I disse dager er det mange som leter etter hybel, og vi ser at mange studenter dessverre leier rom som rett og slett ikke er egnet til å bo i. Særlig er eldre bygårder utfordrende. Disse har ofte manglende brannskiller og rømningsveier, og er inndelt på en annen måte enn tiltenkt. Da blir vi bekymret.

Rus, overbelastning på det elektriske anlegget, matlaging nattestid, røyking og dårlig avfallshåndtering gjør at sannsynligheten for brann øker. Rot i trappeløp og manglende rømningsveier kan faktisk hindre evakuering og brannvesenets innsats. Vår sjekkliste er lang, men dette SKAL hver bolig ha:

- røykvarsler som høres i alle rom
- slukkeutstyr lett tilgjengelig
- to alternative rømningsveier

Dette er huseiers ansvar, men både beboer og eier er ansvarlige for å sjekke at utstyret virker. Mange huseiere bor ikke i bygningen selv, og har ofte liten kontroll over hva som skjer i huset. Vedlikehold av brannsikkerheten blir i noen tilfeller nedprioritert.

Tett bebyggelse gir noen utfordringer for vårt mannskap. Trange gater, parkering og manglende snøbrøyting gjør at det kan være vanskelig å få plassert og benyttet brannbiler med lift. Mange av hybelboerne kan ha bostedsadresse hos foreldrene, og det blir dermed vanskeligere å få oversikt over hvem som bor i bygget. I tillegg består ofte bofellesskap av studenter som ikke kjenner hverandre. Da kan dørene inn til hyblene være låst både når de er hjemme, og når de er ute. Dette kompliserer et eventuelt redningsarbeid ytterligere.

Om du er usikker på om hybelen du leier har god nok brannsikkerhet, ta kontakt med oss!

Bildene er vanlige motiv for oss som forholder oss til andres brannsikkerhet. Klikk for stor versjon.

  hybel 1 hybel 2 hybel 3 hybel 4 trondheim hybel

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn