Følg oss på Facebook!

Vi oppdaterer Facebook-siden vår jevnlig med hendelser og tips til en tryggere hverdag.

Her kan du også sende oss en melding om det er noe du lurer på. 

Her finner du oss!

Skjermbilde 2018 07 05 kl. 11.59.31

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn