Høy brannrisiko på campingplasser

Brann på campingplassen kan spre seg raskt. Følg våre tips for en brannsikker ferie.

På campingferie bor og sover vi tett, omgitt av lettantennelige materialer. Oppbevaring og bruk av gass og brannfarlige væsker, kombinert med bruk av åpen ild, gjør at sannsynligheten for en storbrann øker. Heldigvis er det mye du kan gjøre for egen og andres sikkerhet. 

 - Har du røykvarsler som virker? Da blir du varslet tidlig om uhellet er ute. 

- Har du slokkeutstyr som virker? Det er påbudt med slokkeapparat i campingvogner og i bobiler, dette bør stå lett tilgjengelig. Invester gjerne i et brannteppe også.

- Hvor står grillen? Sett den ut, og minimum 1 meter fra campingvogn eller telt. Grill og gassapparater skal ikke brukes inne i telt eller fortelt. 

- Har du gassdetektor? Dette er ikke påkrevd, men er en billig og god investering i egen sikkerhet.

- Har du god avstand til naboen? Det bør være fire meter mellom campingenhetene, minimum tre, slik at en eventuell brann sprer seg saktere.

- Har du sjekket propanapparatet? Pass på at slanger og rør er tette. Utfør jevnlig kontroll og vedlikehold. Lekkasje kan føre til kvelningsfare i dårlig ventilerte rom, og ved antenning kan det oppstå en eksplosjonsartet brann.

Vi ønsker dere en trygg og fin campingferie! God tur!

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn