Bålforbudet over

Det generelle bålforbudet gjelder fra 15.april til 15.september. Det er nå over, men det betyr ikke at man ukritisk kan gjøre opp ild i skog og mark. 

Så langt har høsten vært relativt tørr og varm, derfor oppfordrer vi til forsiktighet om du skal gjøre opp ild. 

  • Ta hensyn til vindforhold.
  • Sørg for at bålet ikke er større enn at du har kontroll på det.
  • Pass på at underlaget er trygt. 
  • Ha slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer eller annet søppel.
  • Slokk bålet helt før du forlater det.

Husk at du selv har ansvaret for brannsikkerheten når du brenner bål!

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn