Når er det trygt å tenne bål?

Mellom 15.april og 15.september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og annen utmark – men det betyr ikke at det er fritt frem å tenne bål resten av året.

All bruk av åpen ild er forbudt dersom det kan føre til brann. Altså må man gjennom hele året vurdere om det er trygt før man brenner bål, bruker bålpanner, primus og engangsgriller.

Når er det trygt å tenne bål? Det  vil variere fra sted til sted og fra dag til dag, derfor kan vi dessverre ikke gi deg en fasit, men vi kan gi deg noen tips:   

 • Vurder fuktigheten i bakken. Dersom det ligger snø på bakken eller det har regnet mye over tid, er det  som regel  trygt å tenne bål. 
 • Er det vegetasjon eller bygninger i nærheten som kan antenne?  Ha god avstand til brennbar vegetasjon/materiale, minimum 5 meter. 
 • Vurder vindforhold. Gnister fra bålet/grillen kan spre seg langt med vinden.  Det er i utgangspunktet lov å gjøre opp ild i fjæra, men er det pålandsvind og tørr vegetasjon i nærheten vil det allikevel ikke være forsvarlig.  
 • Har du god tilgang til slokkevann? Gjør opp ild i nærheten av bekk eller vann. 
 • Sjekk alltid skogbrannfaren før du tenner bål.  Er  indeksen over 40 bør man ikke tenne bål.

 Dersom du vurderer  forholdene  som trygge til  å tenne bål, grille eller bruke primus, husk dette: 

 • Det bør være en voksen, edru person som  er  ansvarlig  for bålet/grillen/matlagingen. 
 • Ikke lag for store bål, legg heller på mer ved etter hvert.  Bålet  må ikke være større enn at du  har kontroll på det og kan slokke det selv. 
 • Bruk kun  rent, tørt trevirke. Søppel  som  plast, bleier, juicebokser o.l. skal aldri kastes på bålet, ta med deg søppelet hjem!  
 • Unngå å brenne materialer som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende). Gnister kan fly langt og antenne annen vegetasjon.  
 • Bålet/grillen må være helt slokket før du forlater det.  Glør i grillkull og ved kan  overleve  i mange timer, selv om det er forsøkt slokket.  Under torv og lyng kan glør ulme i flere dager. Dynk bakken rundt bålet godt. 
 • Ta hensyn til naboer. Røyk virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og kan være ubehagelig og helseskadelig for dem som eksponeres. 
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme. 
 • Ikke bruk bensin eller lignende til opptenning.
 • Ved bruk av primus eller kokeapparat må du sørge for at den står støtt og på trygt underlag. Bruk gnistfanger. 
 • Bruk definerte bål- eller grillplasser, eller tenn bål der folk har tent  bål  før.  Du kan lese mer om sporløs ferdsel her.

 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn