Når er det trygt å tenne bål?

Mellom 15.april og 15.september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og annen utmark – men det finnes unntak.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det er du selv som må vurdere om det er trygt å tenne bål, bruke bålpanne, primus eller grill, og det er du som blir holdt ansvarlig dersom flammene kommer ut av kontroll.

Når er det trygt å tenne bål? Det  vil variere fra sted til sted og fra dag til dag, derfor kan vi dessverre ikke gi deg en fasit, men vi kan gi deg noen tips:   

 • Vurder fuktigheten i bakken. Dersom det ligger snø på bakken eller det har regnet mye over tid, er det  som regel  trygt å tenne bål. 
 • Er det vegetasjon eller bygninger i nærheten som kan antenne?  Ha god avstand til brennbar vegetasjon/materiale. 
 • Vurder vindforhold. Gnister fra bålet/grillen kan spre seg langt med vinden.  Det er i utgangspunktet lov å gjøre opp ild i fjæra, men er det pålandsvind og tørr vegetasjon i nærheten vil det allikevel ikke være forsvarlig.  
 • Har du god tilgang til slokkevann? Gjør opp ild i nærheten av bekk eller vann. 
 • Sjekk alltid skogbrannfaren før du tenner bål. Ikke tenn bål dersom indeksen er på oransje eller rødt nivå.
 • Vi fraråder å bruke engangsgriller.

 Dersom du vurderer  forholdene  som trygge til  å tenne bål, grille eller bruke primus, husk dette: 

 • Det bør være en voksen, edru person som  er  ansvarlig  for bålet/grillen/matlagingen. 
 • Ikke lag for store bål, legg heller på mer ved etter hvert.  Bålet  må ikke være større enn at du  har kontroll på det og kan slokke det selv. 
 • Bruk kun  rent, tørt trevirke. Søppel  som  plast, bleier, juicebokser o.l. skal aldri kastes på bålet, ta med deg søppelet hjem!  
 • Unngå å brenne materialer som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende). Gnister kan fly langt og antenne annen vegetasjon.  
 • Bålet/grillen må være helt slokket før du forlater det.  Glør i grillkull og ved kan  overleve  i mange timer, selv om det er forsøkt slokket.  Under torv og lyng kan glør ulme i flere dager. Dynk bakken rundt bålet godt. 
 • Ta hensyn til naboer. Røyk virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og kan være ubehagelig og helseskadelig for dem som eksponeres. 
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme. 
 • Ved bruk av primus eller kokeapparat må du sørge for at den står støtt og på trygt underlag. 
 • Bruk definerte bål- eller grillplasser, eller tenn bål der folk har tent  bål  før.  Du kan lese mer om sporløs ferdsel her.

Søknadsskjema for større bål som St.Hans-bål o.l. finner du her.

 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn