Brannsikkert hjem; noen tips om trygghet

Vi har laget en brosjyre om sikkerhet i hjemmet. Bør være av interesse, spesielt om du har små barn. Denne finnes nå på fire språk.

Les mer..

Åpen brannstasjon 2017

Når dette skrives, har vi lagt bak oss ei helg med fem åpne brannstasjoner i vårt område. Her fyller vi på med biler og omtaler.

Les mer..

Bålbrenning på Sankthans

Det er tillatt å tenne opp sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygninger, skogområder, vegetasjon og annet brennbart materiale. Følg dessuten brannvesenets råd for forsvarlig bålbrenning.

Les mer..

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn