Aspirant/brannkonstabel i TBRT

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) har pr. tiden ikke planlagt nytt opptak for ansettelse av aspirant/brannkonstabel. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta vare på åpne søknader, og vi tilsetter ikke personell uten utlysning. Informasjon om utlysning vil komme på våre nettsider når det blir aktuelt.

Forrige gang Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) lyste ut stillinger som aspirant/brannkonstabel i beredskapsavdelingen i Trondheim la vi ut følgende informasjon om opptak og testing. Vi garanterer ikke at neste opptak vil bli akkurat likt, men informasjonen gir en pekepinn på hovordan ett opptak kan utformes. 

Les mer..

Bålforbudet over

Det generelle bålforbudet gjelder fra 15.april til 15.september. Det er nå over, men det betyr ikke at man ukritisk kan gjøre opp ild i skog og mark. 

Les mer..

Er du student?

Eller har du barn eller barnebarn som studerer i Trondheim?

Les mer..

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn