Hyttefeiing

Feiing og tilsyn av fritidsbolig er nå et lovpålagt krav som kommunene plikter å gjennomføre. 

Les mer..

Bålforbudet over

Det generelle bålforbudet gjelder fra 15.april til 15.september. Det er nå over, men det betyr ikke at man ukritisk kan gjøre opp ild i skog og mark. 

Les mer..

Er du student?

Eller har du barn eller barnebarn som studerer i Trondheim?

Les mer..

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn