Styr unna vannkanten. Vi har ingen å miste.

De siste seks årene har 69 personer falt i Nidelva og kanalen. Nå er det gjort omfattende sikringsarbeid for at det skal være tryggere å bevege seg langs vannkanten i byen.  

Les mer..

Bålforbud

Mellom 15.april og 15.september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og annen utmark – men ingen regel uten unntak.

Les mer..

Aspirant/brannkonstabel i TBRT

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) har pr. tiden ikke planlagt nytt opptak for ansettelse av aspirant/brannkonstabel. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta vare på åpne søknader, og vi tilsetter ikke personell uten utlysning. Informasjon om utlysning vil komme på våre nettsider når det blir aktuelt.

Forrige gang Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) lyste ut stillinger som aspirant/brannkonstabel i beredskapsavdelingen i Trondheim la vi ut følgende informasjon om opptak og testing. Vi garanterer ikke at neste opptak vil bli akkurat likt, men informasjonen gir en pekepinn på hovordan ett opptak kan utformes. 

Les mer..

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn