Skogbrann- helikopter på Værnes

Det er økt fare for skog-, lyng- og krattbranner i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. DSB setter derfor ett helikopter og lederstøtte i beredskap gjennom helgen.

Les mer..

Ny student i byen?

Mange studenter kommer nå til nytt sted og "ny" bolig for å studere. Sentral beliggenhet og pris er ofte avgjørende faktorer når studenter velger hvor de skal bo, men de bør heller ikke glemme brannsikkerheten.

Les mer..

TBRT og nasjonal truselsituasjon

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at de har grunnlag for å tro at en gruppe kan planlegge et anslag mot Norge den nærmeste tiden. På bakgrunn informasjon fra av dette følger TBRT situasjonen.

Les mer..

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn