TBRT og nasjonal truselsituasjon

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at de har grunnlag for å tro at en gruppe kan planlegge et anslag mot Norge den nærmeste tiden. På bakgrunn informasjon fra av dette følger TBRT situasjonen.

Les mer..

Oppheving av totalforbud

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS besluttet 30.05.2014 å fatte vedtak om totalforbud mot bruk av ild utendørs i Oppdal og Rennebu kommuner. Per 10. 06 er totalforbudet opphevet. 

Les mer..

Brannbamsen på nett

Vår Brannbamse Bjørnis har fått egen nettside

Les mer..

Unngå ulykker med sikkerhverdag.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en ny hjemmeside som har fokus på sikkerhet i hverdagen. Hver enkelt av oss har et ansvar for egen sikkerhet hjemme og i fritiden.

Les mer..

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn