Følg oss på Facebook!

Vi oppdaterer Facebook-siden vår jevnlig med hendelser og tips til en tryggere hverdag.

Les mer..

Skogbrannfaren senket

Skogbrannfaren er senket, men varsomhet kreves fortsatt om du skal bruke åpen ild.

Les mer..

Høy skogbrannfare i Trøndelag

Nå er det meget høy skogbrannfare i Trøndelag. Vi oppfordrer til forsiktighet og minner om at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark om sommeren!

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn