Forebyggende

Forebyggende avdeling driver med forebyggende brannvern. Anna-Karin Hermansen er leder av avdelingen.

Hovedoppgaven er å gjennomføre tilsyn i de særskilte brannobjektene, hvilket er en lovpålagt oppgave hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven. Formålet med dette arbeidet er å hindre at mange liv, store verdier eller samfunnsviktige funksjoner går tapt i brann.

Brann- og redningstjenesten samarbeider med flere andre tilsynsetater. Det utføres samordnet tilsyn med blant andre lokale bygningsmyndigheter, Arbeidstilsynet og det lokale el-tilsynet.

Trøndelag brann- og redningstjeneste jobber aktivt for å øke brannsikkerheten i eldre leilighetsbygg. I Trondheim har vi dessverre mange eldre gårder som har store branntekniske svakheter, men vi ser stadig eksempler på at vårt forebyggende arbeid påvirker huseierne til å oppgradere sine bygninger. Dette har reddet både liv og verdier!

Vi har sett at det er enkelte befolkningsgrupper i lokalsamfunnet som er mer utsatt for brann enn andre, og som har større risiko for å omkomme i brann. Dette gjelder blant annet hjemmeboende personer over 70 år. Trøndelag brann- og redningstjeneste har et samarbeid med kommunene i vår brannvernregion med fokus på at alle skal være trygge hjemme.

Forebyggende avdeling har gode kunnskaper om brannfarlig og eksplosiv vare. Søknader om handel med og oppskyting av fyrverkeri blir behandlet ved denne avdelingen. Vi fører også tilsyn med og kan svare på spørsmål om andre former for farlig stoff.

Avdelingen behandler hvert år en stor mengde søknader om bålbrenning og søknader om å avholde arrangementer i lokaler som normalt ikke er tiltenkt til slik bruk.

Dersom du er bekymret for brannsikkerheten - ta kontakt med oss!

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn