Bålbrenning

I tidsrommet 15. april-15. september er det forbud mot å gjøre opp ild i områder med skog og annen utmark i hele landet.

Det er imidlertid åpning for å søke om bålbrenning i overnevnt tidsrom, men den som søker  må da vurdere risikoen og sikre seg at bålbrenningen ikke kan føre til skog/lyngbrann. Elektronisk søknadsskjema finnes på www.tbrt.no under fanen "søknadsskjema".

Bålbrenning skal utføres på en forsvarlig måte, uansett tid på året, og bålet skal være fullstendig slokket før det forlates. Bålbrenning skjer på eget ansvar. pdf (63 KB)

Vi anbefaler alltid at man kontrollerer skogbrannfaren her, før man vurderer å søke om å gjøre opp ild utendørs.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn