Brannbamsen Bjørnis - historien

 

 Bjornis

Brannbamsen Bjørnis - historien
Det var den nå pensjonerte brannmesteren Bjørn Hellan, som i 2002 lanserte ideen om en trøstebamse i Trondheim brann- og redningstjeneste. Ideen fikk han fra et lignende og vel utprøvd tiltak i Sverige. Bamsen skulle være et hjelpemiddel i kontakt med barn som hadde vært utsatt for brann og andre ulykker. I tillegg skulle bamsen kunne brukes i det brannforebyggende arbeidet rettet mot barn i hele landet.

Hellan slapp aldri denne ideen og i perioden 2002 – 2012 utarbeidet han en kjøreplan i med idèer om hvordan dette som et prosjekt kunne bygges opp og utvikles videre. Flere av hans idèer kan i dag gjenkjennes i det pågående og levende prosjektet Brannbamsen Bjørnis.

Først i 2012 ble det bevilget penger til å bestille de første bamsene. Bamsen ble kalt Bjørnis, som var kallenavnet til brannmester Bjørn Hellan. Disse ble plassert ut på brannbilene, prosjekt Bjørnis ble etablert og prosjektleder ble brannkonstabel Rikard Heimen. Flere av Hellan’s tanker og ideer ble tatt med videre i prosjektet og videreutviklet av Heimen og andre kollegaer i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.

Senere ble konseptet utvidet med bl.a. forebyggende undervisningsmateriell for barnehager, opplæringskonsept for 6 klassinger, og tre barnebøker ble utgitt sommeren 2019.

Rikard Heimen og hans team har videreutviklet brannbamsen Bjørnis til det han er mest kjent som i dag, stormaskot og kjendis, med sanger, danser og videoer, og ikke minst som en foregangsfigur i det brannforebyggende arbeidet nasjonalt.

Prosjektet arbeider nå etter tre hovedstrategier: For det første skal Bjørnis brukes som verktøy når brannvesenet møter barn i forbindelse med brann og andre ulykker, den såkalte trøstebamsen. For det andre skal det tilbys og videreutvikles et nasjonalt forebyggende undervisningsopplegg for alle barnehager i Norge. For det tredje skal det bygges videre på Brannbamsen Bjørnis som brannvesenets positive promotør, forebygger og barnas store helt.

Brannbamsen Bjørnis er nå utpekt som nasjonal satsing, og driftsansvaret er lagt til Norsk brannvernforening. Prosjektet drives på ideelt grunnlag, selvfinansiert hovedsakelig gjennom salg av produkter, støtte fra samarbeidspartnere og bidrag fra andre. Alle inntekter går uavkortet til drift og utvikling av Bjørnisprosjektet.

Pr dags dato er det 2,5 årsverk som jobber i det nasjonale Bjørnis-prosjektet hos Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.

Bjornis2

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn