Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner. Selskapet har både heltids- og deltidsmannskaper, til sammen ca 340 ansatte. Brann- og redningstjenestens hovedoppgaver er å sikre liv og verdier.

Ledig stilling som deltid brannkonstabel i Stjørna, Vanvikan og Rennebu

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har ledige stillinger som deltid brannkonstabler ved brannstasjonene i Stjørna, Vanvikan og Rennebu i 2 - 2,5 % stilling. 

Stillingsprosenten tilsvarer antall øvingstimer i løpet av året. Ved en 2,5 % stilling har man 52 timer i året, og ved 2 % har man 42 timer i året. Disse øvingene foregår på ettermiddag/kveld. Alle brannkonstablene må ha hver sin radioterminal som brukes ved utrykning. 

Til stilling i brannvesenet stilles det formelle krav til utdanning. Den som tilsettes må derfor være innforstått med å gjennomføre denne utdannelsen. Det stilles også beredskapsmessige helsekrav i.h.t fysiske retningslinjer for TBRT IKS og ifølge arbeidstilsynets helseundersøkelse, samt fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere.

Informasjon om de fysiske kravene finnes på vår hjemmeside. For de som tilsettes kreves politiattest. Stillingene har 6 mnd. prøvetid.

Den som ansettes bo og arbeide i rimelig nærhet til brannstasjonen, og ha en klar avtale om å kunne forlate hovedarbeidsgiver under utrykninger i arbeidstiden. Krav til responstid er 4 og 6 minutter (dag og natt) fra bosted til brannstasjon. Ta kontakt med leder for distriktet om du har spørsmål rundt dette. Det er ønskelig med førerkort kl. C og kode 160 for utrykningskjøring. Det er mulig å søke på stillingen dersom man på utlysningstidspunktet ikke innehar nødvendig kompetanse

Disse stasjonene har en generell beredskap. Det vil si at alle har en radioterminal som de går med hele tiden, og så møter de som kan om det er utrykning. Arbeidsmengde vil derfor avhenge av antall utrykninger gjennom året. Lønnen vil dermed variere litt, men den ligger på mellom 2500-5000 kr brutto pr.måned. 

Vi kan tilby spennende og allsidige arbeidsoppgaver, godt miljø og god kompetanseutvikling. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne og positiv innstilling.

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos:

Sverre Anders Hafeld, leder distrikt Fosen; tlf: 911 17 988

Steingrim Falksete, leder distrikt Sør: tlf: 412 61 474

 

Elektronisk søknad sendes via EasyCruit.

 

Søknadsfrist: 31.mars 2019. 

 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Gyldig politiattest framlegges ved tilsetting.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn