Testprogram for opptak av konstabler og aspiranter

 Følgende kriterier vektlegges for utvelgelse til fysiske tester og intervju.

 1. Alle kvinner og søkere med fremmed kulturbakgrunn som oppfyller krav iht utlysningen tas inn til test.

 2. Søkere fyller kravene iht utlysning

 3. Type og varighet på arbeidserfaring fra annet brannvesen

 4. Utforming av søknad

 5. Annen relevant yrkeserfaring

 6. Spesialkompetanse fra brannvesen (kjemdykker, røkdykker, fagansvarlig)

 7. Annen utdanning, og vurderinger fra annen utdanning

 

Konstabel opptak deltid

Omfatter kun Arbeidstilsynets test og Intervju hhv pkt 2.a og 4 nedenfor.

 

Konstabel opptak heltid

Gjennomføring av Seleksjonsdag:

  Test Krav/Karakter
       1. 3000m Under 15 minutter for bestått
       2.a

Arbeidstilsynets test

Min krav, bestått + karakter
       2.b

Svømming 200 m/dykke 3 meter etter gjenstand

Helhetsvurdering karakter 0-10
       3.a

Arbeidsrelatert test

Helhetsvurdering karakter 0-10
       3.b Teoribasert prøve. Karakter
     3c. Praktisk case som løses i gruppe. karakter
     4. Intervju og vurdering Vurdering
 

  

 

 

 

 

 

     2.a   Arbeidstilsynets Test

Antrekk

Utrykningsbukse og jakke, fottøy joggesko. Alle tester med unntak av kroppsheving i bom gjennomføres med flaskepakke (total vekt utryknings tøy og flaskepakke 23 kg)

Teststed:

Alle øvelser gjennomføres i styrke rom stasjon Sluppen og Sandmoen.

Øvelser:


Tredemølle:

Iht. Arbeidstilsynets best. nr. 579 veiledning.

Krav: Er på båndet etter 8 min= bestått.

Test av ben- og hofteledds-strekkere (Knebøy):

Iht Arbeidstilsynets best. nr. 579 veiledning.

Krav: 25 el. flere reps= Meget bra.

24-15 reps= Bra.

14 el færre reps= stryk.

Test av armstrekkere og brystmuskulatur(Push ups):

Iht Arbeidstilsynets best. nr. 579 veiledning.

Krav: 12 el. flere reps= Meget bra.

7 - 11 reps= Bra

6 el. Færre reps= stryk

Test av armbøyere og skuldermuskulatur(hang ups liggende i bom):

Iht Arbeidstilsynets best. nr. 579 veiledning.

Krav: 15 eller flere reps= Meget bra.

14-7 reps= Bra

6 el. Færre reps= stryk

     2.b Svømming 200 m/dykke 3 meter etter gjenstand.

Gjennomføring:

 • Svømmingen gjennomføres med felles start.

  Tiden blir tatt og opplyses til de enkelte i ettertid.

 • Dykking etter dymmy, gjennomføres enkeltvis. Dymmy skal behandles som en pasient og bringes inn til basseng kanten.

Begge øvelsene i bassenget vurderes helhetsvurdering karakter 0-10

(Vurdering 0: ikke bestått. 1-10 vurderes etter innsats og tidsbruk.)

 

3.a Arbeidsrelatert test.

Vurdere RD’eren i endringer på kvaliteten på utførelsen av momentene, teknisk og taktisk.

Utarbeides test med bakgrunn i øvelsene i ”Trondheimstesten”, hvor det er 3 hoved/grunnferdigheter som røykdykkeren vurderes ut fra

 • Tekniske ferdigheter
 • Taktiske ferdigheter
 • Fysiske ferdigheter

Sted for gjennomføring av test blir øvingsfelt Sandmoen.

Test deles i tre faser:

Fase 1. Klargjøring

Tekniske momenter

 • Påkledning
 • Finmotorik
 • Arbeidsteknikker med innsatsutstyr

Fase 2. Innsats varmt miljø

Måle erfaringsferdigheter som for eksempel: Tempo, teknikk, varme toleranse og hvordan disse påvirker RD’eren

Fase 3 Tilbaketrekking

Lik fase 1 gjort i omvendt rekkefølge, gir mulighet til å vurdere røykdykkeren i endringer på kvaliteten på utførelsen av momentene, teknisk og taktisk.

 

3.b Teoribasert prøve.

- Karakter.

3.c Praktisk case som løses i gruppe.

- Karakter

4. Intervju og vurdering

- Vurdering

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn