Restverdiredning (RVR)

Tidligere avsluttet brannvesenet arbeidet på brannstedet når de siste glørne var slokket. I forbindelse med en brann kan slokkevann og røyk forårsake store skader på bygninger, inventar, maskiner etc.

alt
Restverdiredning (RVR) vil si et skadebegrensningsarbeid etter brann. Dette arbeidet starter opp så hurtig som mulig for å begrense skadene mest mulig. Arbeidet tar sikte på å redde det som ikke er ødelagt av brann mot røyk og vannskade.

Brannvesnene og forsikringsselskap har erfart at slikt arbeid kan redde store verdier. Ved Trondheim brann og redningstjeneste og andre større brannvesen i Norge er det med støtte fra forsikringsselskapene bygd opp spesialbiler for skadebegrensning/restverdiredning. RVR-enheten er stasjonert ved et større brannvesen og dekker en region. RVR-enheten er bemannet med spesielt utdannet personale fra brannvesenet.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn