Visjon og verdier

Selskapets visjon er:

Trygghet for alle - hver dag.

TBRT sin visjon innebærer at våre ansatte skal ha et aktivt blikk, en bredere oppmerksomhet og utvidet fokus på sikkerhet for innbyggerne. 

TBRT sine grunnleggende verdier er:

- vi skal behandle folk som folk

- vi skal ikke bruke mer penger enn vi har

- alt vi gjør skal tåle dagens lys

- vi skal ha fokus på arbeidsoppgavene

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn