Tetting av hull i skorstein

Hull i skorsteinen skal tettes med det samme materialet som skorsteinen er bygd av.  Eventuelle gamle røykrør må fjernes.

Teglskorsteiner tettes ved å legge en teglstein (murstein) inn i hullet i hele hullets dybde, men unngå at den stikker inn i skorsteinen. Gjør den det, vil den rugges løs når feieren slipper ned kosten og drar den opp, med det resultat at det blir glipper rundt tettingen, m.a.o. ny sprekkdannelse i skorsteinen. Deretter fylles det rundt med varmebestandig mørtel som fås kjøpt i småpakninger i byggevarehus/varmeforhandlere.

Teglskorsteiner som er rehabilitert med nytt innerrør, ta kontakt med firma som har rehabilitert.

Elementskorsteiner tettes med elementer produsert for formålet.

Stålskorsteiner: Ta kontakt med leverandøren av skorsteinen.

Dersom alle ildsteder fjernes, anbefaler vi at skorsteinen tettes på toppen med for eksempel ei skiferplate som mures fast slik at den motstår kraftig vind, men slik at den kan fjernes dersom skorsteinen besluttes tatt i bruk igjen. En åpen skorstein kan medføre fuktinntrenging.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk. Eier av ethvert byggverk skal sørge for at dette er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har ingen myndighet til å dispensere fra gjeldende regelverk.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn