VARSLINGSRUTINER

 Feieravdelingen har nå startet med elektronisk varsling på SMS. For at varselet skal komme til riktig person ber vi om at du går inn på servicevarsling.no eller Altinn og oppdaterer informasjonen som ligger der, slik at alle telefonnumre er oppdatert.

 

For mere informasjon se varsel om Feiing og tilsyn, Feiing eller Tilsyn ( se høyre meny )

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn